แนะนำตัว

posted on 31 Aug 2010 09:09 by teerinteerin

ชื่อเด็กชายธีรินทร์     ปริญญาคุปต์   ชั้น ม.2/4  เลขที่ 10

ศึกษาอยู่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!

#3 By นิวเอง on 2010-08-31 09:38

สวัสดีกัส

#2 By นิวเอง on 2010-08-31 09:38

สวัสดีครับ

#1 By pogus on 2010-08-31 09:35