บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวะกรรมา

๏   อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ  ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่  
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ  ในศิลปะวิไลละวาดงาม ๚  
๏   แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ  ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม  
ย่อมจำนงศิลปาสง่างาม  เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา ๚  
๏ อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์  เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา  เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย ๚  
๏   ศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศก  ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย  
จำเริญตาพาใจให้สบาย  อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ ๚  
๏ แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม  เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร  
เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญ  โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ ๚  
๏   เพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษ  ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่  
จึงยกย่องศิลปกรรม์นั้นทั่วไป  ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง ๚  
๏    ใครดูถูกผู้ชำนาญในการช่าง  ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง  
เหมือนคนบ้าคนไพรไม่รุ่งเรือง  จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา ๚  
๏ แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน  จึ่งมีช่างชำนาญวิเลขา  
ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา  อีกช่างสถาปนาถูกทำนอง ๚  
๏    ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผ่อง  
อีกช่างถมลายลักษณะจำลอง  อีกช่ำชองเชิงรัตนะประกร ๚
๏    ควรไทยเราช่วยบำรุงวิชาช่าง  เครื่องสำอางแบบไทยสโมสร  
ช่วยบำรุงช่างไทยให้ถาวร  อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย ๚  
๏    อันผองชาติไพรัชช่างจัดสรร เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย  
เราต้องซื้อหลากหลากและมากมาย  ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง ๚  
๏   แม้พวกเราชาวไทยตั้งใจช่วย  เอออำนวยช่างไทยให้ทำของ  
ช่างคงใฝ่ใจผูกถูกทำนอง  และทำของงามงามขึ้นตามกาล ๚  
๏   เราช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมือง  ได้ประเทืองเทศไทยอันไพศาล  
สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร  พอไม่อายเพื่อนบ้านจึ่งจะดี ๚  
ถอดคำประพันธ์
ชาติใดที่มีศึกสงครามไม่มีความสงบสุขในแผ่นดิน ประชาชนย่อมไม่มีจืตใจสนใจความงดงามของศิลปะ
แต่หากประเทศใด(ชาติใด)บ้านเมืองสงบสุขปราศจากสงคราม  ประชาชนก็จะทำนุบำรุงการศิลปกรรมทั้งปวงให้เจริญรุ่งเรือง
ชาติใดที่ปราศจากช่างศิลป์  ก็เปรียบเสมือนหญิงสาวที่ไม่มีความงามไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของใคร  มีแต่จะถูกเยาะเย้ยให้ได้อาย
อ้นศิลปกรรมนั้นช่วยทำให้จิตใจคลายเศร้า  ช่วยทำให้ความทุกข์หมด  ทำให้จิตใจของเรามีความสุขซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วย(ทำให้สุขภาพใจและกายดี)  ตรงกันข้าม  หากใครไม่เห็นคุณค่าความงามของศิลปะ  เมื่อเผชิญความทุกข์ก็ไม่มีสิ่งใดมาเป็นยาช่วยรสมานบาดแผลของจิตใจ  เขาเหล่านั้นจึงเป๋นคนที่น่าสงสารยิ่งนัก  เพราะความรู้ทางช่างศิลป์สำคัญเช่นนี้  นานาประเทศจึงนิยมยกย่องคุณค่าของศิลปะและความสามารถเชิงช่างของช่างศิลป์ว่าเป็นเกียรติยศ ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน  คนที่ไม่เห็นคุณค่าของศิลปะก็เหมือนคนป่าคนดง  ป่วยการอธิบาย  พูดด้วยก็เปลืองน้ำลายเปล่า
  แต่ประเทศไทยของเรานั้นเห็นคุณค่าของงานช่างศิลป์ เช่น ช่างปั้น  ช่างเขียน  ช่างสถาปัตย์ ช่างทองรูปพรรณ  ช่างเงิน  ช่างถมและช่างอัญมณี  ซึ่งเราควรสนับสนุนงานช่างศิลป์ไทยให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่าให้ด้อยน้อยหน้ากว่านานาประเทศ   ชาวต่างชาติเมื่อมาเยือนเมืองไทยจะได้ซ้อหางานศิลปะเหล่านี้กลับไปเพราะเห้นในคุณค่า  การช่วยสนับสนุนงานศิลปกรรม  และส่งเสริมช่างศิลปฺไทยให้สร้างสรรงานศิลปะขึ้นจึงเท่ากัยได้ช่วยพัฒนาชาติ ให้เจริญพัฒนาอย่าถาวร  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก

ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น          ว่าทรงธรรม์เหมือนบิดาบังเกิดหัว
ควรเคารพยำเยงและเกรงกลัว          ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดี

หมายถึง สิ่งหนึ่งที่เราควรมีไว้ในจิตใจคือ พระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนพ่อบังเกิดเกล้าที่เราควรเกรงใจและเคารพนับถือ เราต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป
-----------------------------------------------------------
ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาท          ล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรี
เหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารี           จำต้องมีมิตรจิตรสนิทกัน

หมายถึง ควรนึกว่าพวกเราก็เป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าแผ่นดินคนหนึ่งเหมือนลูกเรือที่ อยู่ในเรือกลางทะเลจำเป็นที่จะต้องมีความสามัคคีต่อกันและกัน
----------------------------------------------------------
แม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนาย         ต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขัน
คอยตั้งใจฟังบังคับกัปปิตัน          นาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเล

หมายถึง ถ้าลูกเรือเชื่อฟังกัปตันก็จะต้องช่วยกัปตันอย่างแข็งขัน ต้องตั้งใจฟังคำสั่งของกัปตันเรือก็จะรอดไปถึงจุดหมาย
------------------------------------------------------
แม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิ         และเริ่มริเฉโกยุ่งโยเส           
เมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซ         เรือจะเหล่ระยำคว่ำไป

หมายถึง แต่ถ้าลูกเรือไม่เชื่อฟังกัปตันและเริ่มแตกคอกัน เวลาคลื่นลมแรงเรือก็จะโคลงเคลง ต่อมาเรือก็จะจม
---------------------------------------------------
แม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่ง          นายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหน
แม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัย          เมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวญคราง

หมายถึง ถ้าลูกเรือมัวแต่ทะเลาะกัน กัปตันก็จะไม่มีกำลังมาต่อสู้ ถ้าไม่เคร่งครัดต่อกฏระเบียบเวลาที่เกิดภัยอะไรขึ้นจะเดือดร้อน
---------------------------------------------------------
นายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิต          จะต้องติดตันใจให้ขัดขวาง
จะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทาง          เรือก็คงอับปางกลางสาคร

หมายถึง กัปตันสั่งอะไรก็ไม่ฟังพอถึงเวลาก็มีข้อขัดแย้งต่อมาก็จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น ในที่สุดเรือก็จะล่มกลางทะเล
---------------------------------------------------------
ถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาท          ไม่ควรขาดความสมัครสโมสร
ในพระราชสำนักพระภูธร          เหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทย

หมายถึง ถึงจะเป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ควรขาดความสามัคคีปรองดองกัน เหตุการณ์ในพระราชสำนักก็เปรียบเสมือนเรือที่แล่นอยู่ตามทะเลมหาสมุทร
----------------------------------------------------------
เหล่าเสวกตกที่กะลาสี          ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่
รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย          สมานใจจงรักพระจักรี

หมายถึง เหล่าข้าราชการในราชสำนักก็เหมือนเป็นกะลาสีควรให้ความสำคัญกับหน้าที่ที่ ต้องทำเป็นหลัก ปฏิบัติตนตามกฏตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและสามัคคีจงรักภักดีต่อพระ เจ้าแผ่นดิน
-------------------------------------------------------
ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง          สามัคคีเป็นกำลังพลังศรี
ควรปรองดองในหมู่ราชเสวี           ให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว

หมายถึง ไม่ควรแยกฝ่ายเลือกที่จะเคารพเชื่อฟังใคร ควรที่จะสามัคคีปรองดองกันในหมู่ข้าราชการเพื่อเป็นพลังในการทำความดีให้สม กับที่มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกัน
-----------------------------------------------------

 

ที่มาhttp://bbs.cartooninw.com/viewthread.php?tid=1972

edit @ 24 Aug 2010 21:51:39 by pogus

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ขอบใจมาก เอาไปใช้กับการเรียนได้เลนbig smile

#1 By (117.47.183.214) on 2010-08-24 22:17

เลย โทดทีเขียนผิด

#2 By (117.47.183.214) on 2010-08-24 22:17

เอาไปทำไทยได้เลยนะเนี่ยopen-mounthed smile

#3 By กร (113.53.4.152) on 2010-08-24 22:27

เห็นด้วยกับ คห.3 เอาไปทำไทยได้เลย surprised smile big smile

#4 By glitter (118.173.144.181) on 2010-08-24 22:40

เม้นนน Hot! Hot! Hot!

#5 By Bee_Me_Love on 2010-08-24 22:50

..บทเสภา ให้แง่คิดทุกอันเลยค่ะ...surprised smile Hot! Hot! ...เรื่องดีๆแบ่งปันกันเยอะนะคะdouble wink

#6 By ...jakatung... on 2010-08-25 11:23

ขอบคุณครับbig smile

#7 By pogus on 2010-08-25 20:09

เม้นๆ 555 หัดเอาไปใช้บ้างก็ดีนา

เผื่อเวลาฉุกเฉิน 555

#8 By PHANUWAT [ YW.SMA"6 (/4.14) ] on 2010-08-25 21:19

เอาไปทำไทยได้จิง

แต่เราเรียนผ่านไปแล้ว

TT

ฝากด้วยๆ http://minkzz.exteen.com/

#9 By minkzz on 2010-08-26 15:11

เอาไปใช้ได้เลย

#10 By (202.129.48.215) on 2010-08-30 11:17

open-mounthed smile big smile confused smile

#11 By (202.129.48.215) on 2010-08-30 11:17

ฝากยิ้มด้วย 555big smile big smile

#12 By (202.129.48.215) on 2010-08-30 11:18

#13 By นิวเอง on 2010-08-31 09:43

ดี

#14 By นิวเอง on 2010-08-31 09:43

ขอบคุณคะ เรื่องนี้ให้ข้อคิดดีๆเยอะมากๆเลยคะ

#15 By ่joy (182.53.202.76) on 2011-07-20 17:55

อิ่ ดร่อก

#16 By นัตตะวัน (61.19.51.178) on 2011-07-29 09:45

ถอดคำประพันธ์ ได้ดีมาก เลย .open-mounthed smile

#17 By dqwrhc (223.205.189.189) on 2011-08-06 17:10

bjgfdhfhfnbnkbhhdfkbnfdbdfjhfv vsdgfvdjxbvggdjfbvgjdfsbgjdbvcmxbvdhfuryhfjdkurytfbngjdjhfyujvnvbjfuyfreufbdjfhugfnhdux

#18 By nhjgmjh (124.122.176.224) on 2011-09-01 19:07

ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้คำตอบbig smile big smile big smile

#19 By wunnisa (103.7.57.18|1.4.160.55) on 2012-06-14 22:22

ขอบคุณbig smile open-mounthed smile

#20 By ploy (103.7.57.18|10.0.0.239, 58.11.115.125) on 2012-06-16 16:32

confused smile thank

#21 By pop (103.7.57.18|115.67.96.30) on 2012-06-23 21:04

ขอบคุณมากค่ะ ใช้ทำงานภาษาไทยได้เยอะเลยbig smile confused smile

#22 By eiei01 (103.7.57.18|101.108.169.115) on 2012-07-01 11:21

#23 By หวาน (103.7.57.18|125.27.247.44) on 2012-07-16 20:03

แปลทั้งหมดเลยดิangry smile

#24 By hrt (103.7.57.18|125.24.5.141) on 2013-01-02 21:24

จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเลยอะ

#25 By ำพะด (103.7.57.18|125.24.5.141) on 2013-01-02 21:28

surasak

#26 By surasal (103.7.57.18|115.67.98.166) on 2013-06-23 20:18

#27 By TuNgPaNg (103.7.57.18|118.174.111.224) on 2013-06-26 19:57

ขอบคุณครับที่ยังมีบทคำประพันธ์นี้อยู่big smile

#28 By ีืunotook (103.7.57.18|171.98.20.249) on 2013-06-26 20:02

ขอบคุนค่ะ ครูสั่งการบ้านพอดีเรย ขอบคุนมากๆค่ะbig smile open-mounthed smile

#29 By ์N\'new (182.53.102.164) on 2013-08-07 18:13

#30 By wenika (182.53.45.217) on 2013-08-15 16:56

confused smile sad smile angry smile

#31 By มทิีสร (113.53.91.4|113.53.91.4) on 2014-06-11 18:39

confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#32 By (101.109.65.235|101.109.65.235) on 2014-06-12 11:38

อยากโดน

#33 By (101.109.65.235|101.109.65.235) on 2014-06-12 11:39

#34 By (1.2.145.179|1.2.145.179) on 2014-06-16 17:37

Jag kunde inte avst frn kommentera .
Tja skrivit!
Mer : <A HREF='+s2+'>casino</A>

#35 By (89.67.253.43|89.67.253.43) on 2014-06-24 08:17

วสฝส

#36 By นคึ (1.10.201.33|1.10.201.33) on 2014-07-21 21:18

เปน

#37 By (110.77.248.53|110.77.248.53) on 2014-07-23 17:24

#38 By (27.55.202.4|27.55.202.4) on 2014-07-27 10:30

#39 By (175.139.72.7|148.251.91.38, 175.139.72.7) on 2014-09-10 11:51

#40 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-09-16 06:11

#41 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-09-16 06:12

#42 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-09-16 06:13

open-mounthed smile big smile open-mounthed smile big smile

#43 By (49.49.79.247|49.49.79.247) on 2014-10-01 17:26

ดีๆๆๆ

#44 By (49.230.165.23|49.230.165.23) on 2014-12-09 14:20

#45 By (154.72.56.64|148.251.92.48, 154.72.56.64) on 2015-01-16 10:27

double wink wink

#46 By (49.230.73.219|49.230.73.219) on 2015-01-24 19:22

  confused smile open-mounthed smile big smile ะั้เ้เด้เด้

#47 By เ้กดำกกห (101.51.108.215|101.51.108.215) on 2015-02-26 13:46

ก้อไม่รู้สินร๊ แล้วแต่นร๊ กูนึกแร้วมึงต้องอ่าน confused smile

#48 By ฮิ ฮิ ฮิ ฮิ 555+ (101.51.108.215|101.51.108.215) on 2015-02-26 13:48

สัส กูอยากเจอพวกมึงสัส กู ตึ๋งบ้าน บุโกกsad smile sad smile

#49 By (101.51.108.215|101.51.108.215) on 2015-02-26 14:06

  question าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#50 By (101.51.108.215|101.51.108.215) on 2015-02-26 14:09